برپایی میز خدمت ۱۲ مهرماه با حضور فرمانده نیروی انتظامی کیش

اخبار ستاد نماز جمعه