برگزاری هشتاد و هفتمین جلسه شورای اداری جزیره کیش با حضور  امام جمعه و دیگر مسئولین

برگزاری هشتاد و هفتمین جلسه شورای اداری جزیره کیش با حضور  امام جمعه و دیگر مسئولین

برگزاری هشتاد و هفتمین جلسه شورای اداری جزیره کیش با حضور  امام جمعه و دیگر مسئولین
چکیده:

هشتاد و هفتمین جلسه شورای اداری جزیره کیش با حضور  امام جمعه و دیگر مسئولین جزیره برگزار شد.

صبح روز چهارشنبه دهم مهرماه، هشتاد و هفتمین جلسه شورای اداری جزیره با حضور  امام جمعه، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و دیگر مسئولین برگزار شد.

 

نویسنده: superuser3433d
منتشر شده در ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
بازدید: ۱۷۳۵۵