دیدار رئیس و کارکنان دادگستری کیش با امام جمعه محترم

حادثه مسجد گوهرشاد در واقع سند تاریخی غیرتمندی مردم مسلمان ایران است.

دیدار دکتر خانزادی با امام جمعه محترم کیش

دیدار دکتر سعیدی با امام جمعه محترم کیش

برنامه ریزی جشن های بین المللی زیر سایه خورشید

چند رسانه ای